Afronding kustversterking Noord Holland

maart 01, 2015
Martijn van Schaik

Het is alweer een tijdje stil geweest over de ontwikkelingen rondom de kustversterking in Noord Holland. Achter de schermen is er echter niet stilgezeten. Surfrider Foundation Holland en de HSA hebben steeds twee strategieen gehad. Namelijk lobby met de overheid en een beroepsschrift bij de Raad van State (RVS). Er zijn successen geboekt, zoals het aanleggen van een surfbank, maar zeker niet alles is behaald waarop was gehoopt.

Het maandenlange lobbyen leek weinig effect te hebben en daarom is er op 3 oktober met veel persaandacht als laatste een protest geweest in de vijver van het Hoogheemraadschap HHNK. Dit vooral om te protesteren tegen het gebrek aan inzet van het HHNK om zich in te spannen om tegemoet te komen aan de belangen van de surfers. Vooral omdat Surfrider Foundation en de HSA jarenlang constructief hebben meegedacht met het HHNK met het uitwerken van plannen voor een surfbank of andere compensaties. Zo zijn partijen zoals gemeentes en reddingsbrigade veel te laat hierbij betrokken. Hierdoor was het uiteindelijke resultaat minimaal.

 Uitspraak Raad van State

De zaak werd ook besproken bij de Raad van State en helaas kwam er vanuit RvS begin november slecht nieuws, het beroep is ongegrond bevonden. De RVS geeft de overheid gelijk en is het niet voldoende eens met de aangedragen standpunten om het projectplan af te keuren. Er wordt gesteld dat het behouden van goed golfsurfomstandigheden niet opweegt tegen de belangen die met het project gemoeid zijn. Wel zegt het Hoogheemraadschap toe zoveel mogelijk zullen proberen de negatieve gevolgen voor de surfers te beperken. Helaas is er in de praktijk te zien dat dit minimaal is opgepakt. Slotconclusie van de RVS is dat in verband met veiligheidsbelangen de  belangen van golfsurfers geen doorslaggevend gewicht toegekend krijgen. Daarnaast blijkt dat het niet wettelijk verplicht is het verlies aan surfspots te compenseren.

 Niet zonder resultaat

Vijf jaar werk is zeker niet helemaal voor niets geweest. Dankzij de lobby van SFH en de HSA er wel degelijk voor elkaar gekregen dat het ontwerp van de kustversterking is aangepast, maar helaas niet drastisch is gewijzigd. Al is er toch een behoorlijke aanpassing gedaan. Medio oktober is er  ongeveer 250 meter ten noorden van de hoofdopgang van Camperduin een “bult” in het strand aangelegd, de inhoud hiervan is een bijna een half miljoen kuub zand. Maar nog lang niet genoeg vinden wij, want er zijn een groot aantal heel erg mooie spots verloren gegaan. Gelukkig heeft de bult heeft al behoorlijke wat mooie surf opgeleverd. Wat “de bult” de komende tijd zal opleveren is  onzeker. In 2015 wordt er helaas ook nog 0,4 milioen m3 gesuppleerd in de vooroever voor deze spot. Dit kan weer negatieve gevolgen hebben.

Na de lobby, het protest en de RVS uitspraak is er nog overleg geweest over de mogelijkheden om meer aanpassingen te doen. Dit kans daarop leek echter zo klein dat er uiteindelijk is besloten hier geen energie meer in te steken.

Toekomstige kustveranderingen

Surfrider Foundation en de HSA zullen zich in de toekomst blijven inzetten met het doel dat het verplicht wordt om beschadigde en vernietigde surfspots te compenseren. De afgelopen jaren is gebleken dat lobby wel degelijk invloed heeft, maar dat het onzettend belangrijk is dat dit op alle niveaus gebeurt.  Zonder de inzet van locals staan SFH en de HSA veel minder sterk in haar lobby.

Elk project is weer een stap verder en krijgen surfers meer invloed. Overheden kunnen niet meer om surfers heen en moeten in overleg met surfers, nu is het aan de surfers dat we een steeds grotere vuist kunnen maken en meer invloed krijgen. Hierbij kunnen Surfrider Foundation en de HSA nog wel de nodige juridische hulp bij gebruiken om samen met locals te strijden voor het behoud van de vele unieke surfspots in Nederland.

No comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *